De Seniorenraad Dongen heeft als een van haar taakstellingen het geven van adviezen en bijdragen aan
(lokale) overheidsorganisaties en organisaties die van betekenis zijn voor het welzijn van ouderen in Dongen.

In deze rubriek vindt u de tekst daarvan.