Seniorenraad Dongen

Waarom hebben wij in Dongen een Seniorenraad nodig?

Er komen steeds meer ouderen, ook in Dongen. In 2020 zal bijna 25% van de Dongense bevolking uit ouderen bestaan.
Door de overheid, zorgverzekeraars en hulpaanbieders worden vele besluiten genomen en maatregelen vastgesteld die direct of indirect van invloed zijn op het welzijn en de levensomstandigheden van ouderen.

Vooral de gemeentelijke overheid is door de overheveling van taken in het sociale domein in hoge mate verantwoordelijk geworden voor de zorg, waaronder ouderenbeleid en de dienstverlening.

Tegelijkertijd verandert de zorgmaatschappij in een participatiemaatschappij waardoor er ook van ouderen verwacht wordt zo lang mogelijk voor zichzelf te zorgen, zo nodig met hulp van familie en vrienden.

Het is daarom van groot belang dat de ouderen meedenken over de besluiten en maatregelen die voor hen van belang zijn en op deze manier daarop invloed uitoefenen.
De Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Dongen (KBO Dongen), de Stichting Welzijn Ouderen Dongen (SWOD) en de Stichting Open Bejaardenwerk 's-Gravenmoer (SOBG) zijn van mening dat ouderen zich in het maatschappelijk krachtenveld actief en sturend moeten opstellen voor zover dat hun belangen raakt.

Ze hebben daarom besloten tot de gezamenlijke oprichting van een Seniorenraad in Dongen om er voor te zorgen dat de belangen van ouderen zo goed mogelijk behartigd worden.

De Seniorenraad Dongen kan het beste haar werk doen als u laat weten wat u belangrijk vindt op het gebied van welzijn, zorg, wonen en inkomen. De Seniorenraad is er voor u!

Wilt u een vraag stellen aan de seniorenraad,
of heeft u opmerkingen mail het dan aan E-mail:info@seniorenraaddongen.nl


Na ontvangst nemen wij contact met u op.