SENIORENRAAD DONGEN

HULP IN DE HUISHOUDING: VERTEL ONS UW ERVARINGEN

Vanwege de aanpassingen in het landelijk beleid met betrekking tot de maatschappelijke ondersteuning hebben gemeenten een forse bezuinigingsslag moeten maken ten aanzien van de vergoedingen voor huishoudelijke hulp.

Zo ook de gemeente Dongen.

Het gevolg van deze bezuinigingen is dat velen - vaak ook ouderen - de huishoudelijke hulp zelf moesten gaan regelen en/of de kosten daarvan helemaal of voor een belangrijk deel zelf moeten betalen.

De Seniorenraad Dongen zou graag willen weten wat de bezuinigingen op de huishoudelijke hulp voor u hebben betekend.
Graag verzoeken wij u om uw ervaringen met ons te delen.

Op deze wijze proberen wij inzicht te krijgen in de gevolgen van de bezuinigingen voor u, zowel financieel als ten aanzien van de vraag of u nog voldoende in huishoudelijke hulp kunt voorzien.

Uw ervaringen kunt u kwijt op ons emailadres: info@seniorenraaddongen.nl

Als u wilt, komen we ook bij u langs als u liever mondeling wilt reageren.
Als u dit aangeeft nemen wij contact met u op.