Nieuws van de Seniorenraad Dongen.
Mutaties in het bestuur, Mevrouw Lisette Veenstra- Goos is namens de Stichting Eten met je hart toegetreden tot het bestuur van Stichting Seniorenraad Dongen.
De heer Cees Swagemakers is op persoonlijke titel ook in het bestuur gekomen.