Organisatie

De Seniorenraad Dongen is een samenwerkingsverband van KBO Dongen, SWOD en SOBG.
De basis is een samenwerkingsovereenkomst die deze drie organisaties met elkaar hebben gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over doelstellingen en werkwijze van de Seniorenraad en over de inrichting van de raad.
KBO is de ouderenbond in Dongen, de SWOD is de Stichting Welzijn Ouderen Dongen en SOBG staat voor Stichting Open Bejaardenwerk in s Gravenmoer

De overeenkomst biedt ook mogelijkheden voor aansluiting van andere organisaties mits aan twee voorwaarden wordt voldaan:
" De onafhankelijkheid van de raad moet gewaarborgd zijn;
" De lokale belangenbehartiging moet het belangrijkste uitgangspunt zijn: voor en door ouderen.

Samenstelling bestuur
dhr. mr. L. Hamers - Voorzitter
dhr. J.A.J.G. van Gool - Secretaris Penningmeester (SWOD)
dhr. Wicher Spijkerman (SOBG)
dhr. H. van Os (KBO)
mevr. L.Veenstra - Goos ( namens Stichting Eten met je hart)
dhr. C. Swagemakers ( op persoonlijke titel)
Jeannie Segers (KBO)
dhr. R. van Baar
dhr. T. van der Rijken
dhr. John Mersel.