Organisatie

De Seniorenraad Dongen is een samenwerkingsverband van KBO Dongen, SWOD en SOBG.
De basis is een samenwerkingsovereenkomst die deze drie organisaties met elkaar hebben gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over doelstellingen en werkwijze van de Seniorenraad en over de inrichting van de raad.

De overeenkomst biedt ook mogelijkheden voor aansluiting van andere organisaties mits aan twee voorwaarden wordt voldaan:
" De onafhankelijkheid van de raad moet gewaarborgd zijn;
" De lokale belangenbehartiging moet het belangrijkste uitgangspunt zijn: voor en door ouderen.

Samenstelling bestuur
dhr. mr. L. Hamers - Voorzitter (KBO)
dhr. J.A.J.G. van Gool - Secretaris Penningmeester (SWOD)
mevr. H.C. Westerbeek-van Hoff (SOBG)
dhr. J.A.J. van Erven (KBO)
dhr. H. van Os (KBO)
mevr. Lisette Veenstra - Goos ( namens Stichting Eten met je hart)
dhr. Cees Swagemakers ( op persoonlijke titel)