WONEN MET GEMAK IN WIJK WEST 1

Bezoek de voorlichtingsbijeenkomsten!

Zoals al eerder in Ons Eigen Venster is bericht heeft de Seniorenraad Dongen (SRD), waarin ook de KBO, de SWOD en SOBG ( s Gravenmoer) zitting heeft, het initiatief genomen om senioren voorlichting en advies te geven over het zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. We noemen dat het project Wonen met Gemak (WMG).

Het project wordt samen met de gemeente, met de woningbouwvereniging Casade en met het projectbureau WMG uitgevoerd.
pilotproject in West 1
We zijn nu gestart met een pilotproject en dat doen we in de wijk West 1.
Met het ouder worden merken veel mensen dat ze thuis minder goed uit de voeten kunnen.
Het wonen kan daardoor minder comfortabel en veilig worden. Met kleine aanpassingen kunt u dit al flink verbeteren.

Alle 65-plussers in deze wijk zijn intussen schriftelijk uitgenodigd om een voorlichtingsbijeenkomst bij te wonen in de ontmoetingsruimte Europlus aan de Dunantstraat 28.
Er worden aparte bijeenkomsten gehouden voor senioren in een koopwoning en in een huurwoning. U krijgt dan voorlichting over allerlei mogelijkheden en maatregelen die u kunt nemen en welke materialen, hulpmiddelen en ondersteuning u kunt krijgen.

Vervolgens kunt u ook gebruik maken van een gratis woonscan.
Samen met een woonadviseur loopt u dan door uw woning en wordt gekeken welke obstakels er zijn en hoe die aangepakt kunnen worden.
Na afloop krijgt u een verslag met diverse tips.

De gratis woonscan wordt u aangeboden door de gemeente.
Het pilotproject wordt na afloop geëvalueerd.

Onderzocht wordt dan ook welke mogelijkheden er zijn om Wonen met Gemak ook in andere wijken te organiseren.
Hoe kunt u zich aanmelden?
Dat is heel eenvoudig.
Bij elke uitnodigingsbrief zit een antwoordkaart waarmee u zich kunt aanmelden voor de informatiebijeenkomst en/of voor de woonscan.
U kunt ook een email sturen naar servicepunt@wonenmetgemak.nl . Een medewerker van Wonen met Gemak neemt dan contact met u op.

Het aantal bijeenkomsten is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Vooralsnog hebben wij de volgende data bij Europlus gereserveerd:
13 januari 2020 (huurders), 14 januari 2020 (woningeigenaars) en 20 en 27 januari 2020 als reservedata.
Nog vragen?
Voor vragen kunt u bellen naar telefoonnummer 06 83966100.
Wij ontvangen u graag op een van onze bijeenkomsten.