Doelstellingen

De twee belangrijkste doelstellingen van de Seniorenraad zijn:

  • Het bevorderen van de zelfstandigheid, de maatschappelijke participatie en integratie en het welzijn van alle ouderen in de gemeente Dongen;
  • Het bijdragen aan het versterken van de zelfredzaamheid van de senioren zodat zij zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen behouden.

WAT GAAT DE SENIORENRAAD DAARVOOR DOEN?

  • Het signaleren van de behoeften en vragen van senioren;
  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de lokale overheid alsmede de vrijwilligersorganisaties en professionele instellingen, die actief zijn op belangrijke leefgebieden van de senioren;
  • Het optreden als gesprekspartner van alle relevante partijen en indien gewenst het bieden van ondersteuning bij het richting geven aan hun werk;
  • Het volgen van belangrijke ontwikkelingen die van invloed zijn op het welzijn en de zorg voor senioren en het vertalen hiervan naar de lokale situatie.