Berichten

logo-srd-verticaal

Reactie op reactiebrief samen ouder worden

In het document in de bijlage is de reactie te lezen van het college op onze reactie op het rapport samen ouder worden.

Lees verder...
logo-srd-verticaal

Antwoord op reactiebrief concept woonzorgvisie/ouderenhuisvesting

In het document in de bijlage is het antwoord te lezen van de gemeenteraad op onze reactie op het concept woonzorgvisie/ouderenhuisvesting.

Lees verder...
logo-srd-verticaal

Reactiebrief op concept woonzorgvisie/ouderenhuisvesting

Lees verder...
logo-srd-verticaal

Brief samen ouder worden

Lees verder...
logo-srd-verticaal

Brief ouderenhuisvesting

Lees verder...
logo-srd-verticaal

Vacature – Voorzitter

Door vergrijzing en door het steeds ouder worden van senioren maken zij een groeiend deel uit van onze samenleving. Hun rol wordt daardoor steeds prominenter. Tegelijkertijd gaan de maatschappelijke ontwikkelingen die voor senioren van belang zijn snel. Op het gebied van huisvesting, (digitale) informatieverstrekking, inkomen, mobiliteit, zorg etc. verandert er veel. Dat raakt direct de…

Lees verder...
logo-srd-verticaal

Vergadering SRD 21 juli 2023

Lees verder...
logo-srd-verticaal

Vergadering SRD 7 april 2023

Lees verder...
logo-srd-verticaal

Project Wonen met Gemak

Financieel overzicht – Project wonen met Gemak.

Lees verder...
logo-srd-verticaal

Jaarrekening 2022

De jaarrekening van 2022.

Lees verder...