Berichten

logo-srd-verticaal

Nieuwe seniorenkaart 2022

Onlangs is de seniorenkaart bijgewerkt naar de nieuwste versie. U vindt deze onderaan de website onder “nuttige links”.

Lees verder...
logo-srd-verticaal

Brief communiceren met ouderen

Onlangs stuurde wij het college van B&W de volgende brief over het communiceren met ouderen. De gehele brief kunt u lezen door hier te klikken.

Lees verder...
logo-srd-verticaal

Brief aan de politieke partijen

Bijgaand de brief die wij onlangs stuurden aan de besturen en fracties van de politieke partijen van de gemeenteraad van Dongen. Hierin vroegen wij aandacht voor het opnemen van senioren in hun verkiezingsprogramma. Lees hier de gehele brief.

Lees verder...

Cumulatie van kosten voor ouderen

Inleiding Als je de commentaren tijdens de pensioendiscussie leest komt met enige regelmaat naar voren dat gepensioneerde ouderen een goed inkomen hebben. Sterker nog: de pensioenuitkeringen zouden zodanig hoog zijn dat die een belemmering kunnen vormen voor de pensioenopbouw van de jongeren. Deze opvatting wordt ook nogal eens gebruikt als één van de argumenten om…

Lees verder...
logo-srd-verticaal

Vergadering SRD 15 oktober 2021

Samenvatting De heer Jan van den Berg wordt welkom geheten als bestuurslid van de SRD. Hij zal de Stichting Open Bejaardenwerk ’s Gravenmoer vertegenwoordigen. Tijdens het overleg met wethouder Lepolder is aandacht op 30 september 2021 is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de volgende onderwerpen: de ontwikkeling van het Dorpsteam en de relatie met de vermeende…

Lees verder...
logo-srd-verticaal

Brief kostencumulatie

Onlangs verzonden wij deze brief aan het college van B&W betreffende de verdere koopkrachtdaling voor ouderen. De gehele brief kunt u hier nalezen.

Lees verder...