Berichten

logo-srd-verticaal

Vergadering SRD 27 januari 2023

Lees verder...
logo-srd-verticaal

Vergadering SRD 25 november 2022

Lees verder...
logo-srd-verticaal

Vergadering SRD 21 oktober 2022

Mededelingen. Verslag vergadering 16 september Ontwikkelingen Sociaal Domein “Huis op maat- project” Vergaderplanning 2023 Rondvraag

Lees verder...
logo-srd-verticaal

Vergadering SRD 16 september 2022

Mededelingen Verslag vergadering 17 juli 2022 Ontwikkelingen Sociaal Domein Programma wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen (WoZo) Rapport Ombudsman “met te weinig genoegen nemen” Integraal Zorgakkoord (IZA) Essay “de menselijke staat” van SCP Rondvraag

Lees verder...
logo-srd-verticaal

Vergadering SRD 15 juli 2022

Mededelingen Verslag vergadering 17 juni 2022 Project eenzaamheid Cliëntondersteuning Ouderenhuisvesting Rechtsbescherming Ontwikkelingen Sociaal Domein Samenhangend ouderenbeleid

Lees verder...
logo-srd-verticaal

Vergadering SRD 17 juni 2022

Mededelingen Verslag vergadering 6 mei 2022 Ouderenhuisvesting Project Wonen met Gemak Woon-zorganalyse Rechtsbescherming Ontwikkelingen Sociaal Domein Samenhangend ouderenbeleid Cliëntondersteuning

Lees verder...
logo-srd-verticaal

Brief rechtsbescherming kwetsbare inwoners

In de brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) van 14 december 2021, gericht de burgemeester en gemeenteraad, wordt toelichting gegeven op de achtergrond en de beoogde bestedingsdoelen van de zogenaamde POK-middelen die het kabinet aan gemeenten beschikbaar heeft gesteld. Met deze brief vragen wij meer specifiek uw aandacht voor het belang van een…

Lees verder...
logo-srd-verticaal

Vergadering SRD 6 mei 2022

Opening en mededelingen Verslag van de vergadering 1 april 2022 Ouderenhuisvesting Comfortabel en Veilig wonen (WMG) Rechtsbescherming kwetsbare inwoners Ontwikkelingen sociaal domein Conferentie “Een nieuwe generatie ouderen langer thuis” Vaststelling jaarrekeningen SRD 2020 en 2021 Nieuw gemeentebestuur

Lees verder...
logo-srd-verticaal

Vergadering SRD 1 april 2022

Mededelingen            Verslag vergadering 25 februari 2022 Ouderenhuisvesting Project Wonen met Gemak Rechtsbescherming kwetsbare inwoners Website Rondvraag

Lees verder...
logo-srd-verticaal

Brief ouderenhuisvesting

Op 1 maart stuurden wij deze brief aan het college van burgemeester en wethouders van Dongen over de ouderenhuisvesting in onze gemeente.

Lees verder...