Nieuws

logo-srd-verticaal

Reactie op reactiebrief samen ouder worden

In het document in de bijlage is de reactie te lezen van het college op onze reactie op het rapport samen ouder worden.

Lees verder...
logo-srd-verticaal

Vacature – Voorzitter

Door vergrijzing en door het steeds ouder worden van senioren maken zij een groeiend deel uit van onze samenleving. Hun rol wordt daardoor steeds prominenter. Tegelijkertijd gaan de maatschappelijke ontwikkelingen die voor senioren van belang zijn snel. Op het gebied van huisvesting, (digitale) informatieverstrekking, inkomen, mobiliteit, zorg etc. verandert er veel. Dat raakt direct de…

Lees verder...