Vacature – Voorzitter

Door vergrijzing en door het steeds ouder worden van senioren maken zij een groeiend deel uit van onze samenleving. Hun rol wordt daardoor steeds prominenter. Tegelijkertijd gaan de maatschappelijke ontwikkelingen die voor senioren van belang zijn snel. Op het gebied van huisvesting, (digitale) informatieverstrekking, inkomen, mobiliteit, zorg etc. verandert er veel. Dat raakt direct de levensomstandigheden van senioren. Het is daarom van groot belang dat hun belangen, ook op lokaal niveau, bij de gemeente en andere instanties op beleidsniveau behartigd worden.

De seniorenraad Dongen is opgericht in 2015. In de raad hebben bestuursleden van de Katholieke Bond van Ouderen Dongen (KBO), de Stichting Welzijn Ouderen Dongen (SWOD), de Stichting Open Bejaardenwerk ’s Gravenmoer (SOBG) en de Stichting Met je Hart zitting. Daarnaast heeft de raad leden die op basis van hun expertise op persoonlijke titel zitting hebben in de raad.

In de bijlage vindt u meer informatie over deze vacature en functie-eisen. Indien u interesse heeft, kunt u contact opnemen met de voorzitter of secretaris.

Bijlage

Download

Berichtinformatie

Auteur: Admin

Gepubliceerd op: 22 september 2023

Laatst gewijzigd op: 22 september 2023

Gepubliceerd in: