Vergadering SRD 15 juli 2022

  1. Mededelingen
  2. Verslag vergadering 17 juni 2022
  3. Project eenzaamheid
  4. Cliëntondersteuning
  5. Ouderenhuisvesting
  6. Rechtsbescherming
  7. Ontwikkelingen Sociaal Domein
  8. Samenhangend ouderenbeleid

Bijlage

Download

Berichtinformatie

Auteur: Admin

Gepubliceerd op: 25 oktober 2022

Laatst gewijzigd op: 25 oktober 2022

Gepubliceerd in: