Vergadering SRD 25 november 2022

  1. Mededelingen
  2. Verslag vergadering 21 oktober 2022
  3. Ouderenhuisvesting
  4. Rechtsbescherming
  5. Ontwikkelingen Sociaal Domein
  6. Notitie overleg SR met partners en gemeente
  7. Beleidsprioriteiten SR
  8. Vergaderplanning 2023

Bijlage

Download

Berichtinformatie

Auteur: Admin

Gepubliceerd op: 6 maart 2023

Laatst gewijzigd op: 6 maart 2023

Gepubliceerd in: