Vergadering SRD 16 september 2022

  1. Mededelingen
  2. Verslag vergadering 17 juli 2022
  3. Ontwikkelingen Sociaal Domein
  4. Programma wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen (WoZo)
  5. Rapport Ombudsman “met te weinig genoegen nemen”
  6. Integraal Zorgakkoord (IZA)
  7. Essay “de menselijke staat” van SCP
  8. Rondvraag

Bijlage

Download

Berichtinformatie

Auteur: Admin

Gepubliceerd op: 25 oktober 2022

Laatst gewijzigd op: 25 oktober 2022

Gepubliceerd in: