Brief rechtsbescherming kwetsbare inwoners

In de brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) van 14 december 2021, gericht de burgemeester en gemeenteraad, wordt toelichting gegeven op de achtergrond en de beoogde bestedingsdoelen van de zogenaamde POK-middelen die het kabinet aan gemeenten beschikbaar heeft gesteld. Met deze brief vragen wij meer specifiek uw aandacht voor het belang van een laagdrempelige, onafhankelijke en sociaaljuridische ondersteuning voor mensen in kwetsbare posities. U kunt de vollediga brief lezen in de bijlage.

Bijlage

Download

Berichtinformatie

Auteur: Admin

Gepubliceerd op: 24 juni 2022

Laatst gewijzigd op: 5 juli 2022

Gepubliceerd in: