Vergadering SRD 6 mei 2022

  1. Opening en mededelingen
  2. Verslag van de vergadering 1 april 2022
  3. Ouderenhuisvesting
    1. Comfortabel en Veilig wonen (WMG)
  4. Rechtsbescherming kwetsbare inwoners
  5. Ontwikkelingen sociaal domein
  6. Conferentie “Een nieuwe generatie ouderen langer thuis”
  7. Vaststelling jaarrekeningen SRD 2020 en 2021
  8. Nieuw gemeentebestuur

Bijlage

Download

Berichtinformatie

Auteur: Admin

Gepubliceerd op: 7 mei 2022

Laatst gewijzigd op: 21 juni 2022

Gepubliceerd in: