Werk en inkomen

Cumulatie van kosten voor ouderen

Inleiding Als je de commentaren tijdens de pensioendiscussie leest komt met enige regelmaat naar voren dat gepensioneerde ouderen een goed inkomen hebben. Sterker nog: de pensioenuitkeringen zouden zodanig hoog zijn dat die een belemmering kunnen vormen voor de pensioenopbouw van de jongeren. Deze opvatting wordt ook nogal eens gebruikt als één van de argumenten om…

Lees verder...
logo-srd-verticaal

Brief kostencumulatie

Onlangs verzonden wij deze brief aan het college van B&W betreffende de verdere koopkrachtdaling voor ouderen. De gehele brief kunt u hier nalezen.

Lees verder...