Admin

logo-srd-verticaal

Vacature – Voorzitter

Door vergrijzing en door het steeds ouder worden van senioren maken zij een groeiend deel uit van onze samenleving. Hun rol wordt daardoor steeds prominenter. Tegelijkertijd gaan de maatschappelijke ontwikkelingen die voor senioren van belang zijn snel. Op het gebied van huisvesting, (digitale) informatieverstrekking, inkomen, mobiliteit, zorg etc. verandert er veel. Dat raakt direct de…

Lees verder...
logo-srd-verticaal

Vergadering SRD 21 juli 2023

Lees verder...
logo-srd-verticaal

Vergadering SRD 7 april 2023

Lees verder...
logo-srd-verticaal

Project Wonen met Gemak

Financieel overzicht – Project wonen met Gemak.

Lees verder...
logo-srd-verticaal

Jaarrekening 2022

De jaarrekening van 2022.

Lees verder...
logo-srd-verticaal

Vergadering SRD 27 januari 2023

Lees verder...
logo-srd-verticaal

Vergadering SRD 25 november 2022

Lees verder...
logo-srd-verticaal

Vergadering SRD 21 oktober 2022

Mededelingen. Verslag vergadering 16 september Ontwikkelingen Sociaal Domein “Huis op maat- project” Vergaderplanning 2023 Rondvraag

Lees verder...
logo-srd-verticaal

Vergadering SRD 16 september 2022

Mededelingen Verslag vergadering 17 juli 2022 Ontwikkelingen Sociaal Domein Programma wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen (WoZo) Rapport Ombudsman “met te weinig genoegen nemen” Integraal Zorgakkoord (IZA) Essay “de menselijke staat” van SCP Rondvraag

Lees verder...
logo-srd-verticaal

Vergadering SRD 15 juli 2022

Mededelingen Verslag vergadering 17 juni 2022 Project eenzaamheid Cliëntondersteuning Ouderenhuisvesting Rechtsbescherming Ontwikkelingen Sociaal Domein Samenhangend ouderenbeleid

Lees verder...